ABICT erbjuder bemanning och drift av asylboenden för att underlätta vardagen för dem som bor. De befinner sig ofta i en utsatt situation där några av nyckelorden i ABICT:s arbete är trygghet, ledarskap, kompetens, integration och säkerhet. Bolagets fokus ligger i att ge en så bra miljö som möjligt för de boende som ger dem chans till att komma in i det svenska samhället med ett hållbart och lyckosamt resultat.

DRIFT OCH KONCEPTET
FASTIGHETEN
BLOGG

ABICT AB driver Flygskyttens migrationsboende i Västerås där vi skapar säkerhet och trygghet genom att bygga relationer. Alla våra boende har förtroende för vår personal vilket leder tillit och respekt.

Fastigheten består av två huskroppar och ägare till fastigheten där verksamheten bedrivs är Flygmalajen AB, som har anpassat fastigheten för att uppfylla de krav Migrationsverket ställer på bland annat brand och ventilation.

Här kommer du snart att få följa Shoaibs upplevelser som asylsökande i Sverige. På bilden ser du Shoaib tillsammans med verksamhetschef Lars Johansson.