Aktuellt

Ministerbesök på Flygskyttens migrationsboende (2016-04-04)

Måndag 4 april fick Flygskyttens migrationsboende besök av en delegation med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic i spetsen.

Hon pratade bl.a. om vikten av att lära sig svenska och att söka jobb i de branscher som har brist på personal. I Sverige har man alla möjligheter om man vill och jobbar för det och tog sig själv som exempel att en flykting (hon kom själv 1992 från Bosnien-Hercegovina) kan bli minister.